Otkazivanje Istanbulske konvencije

Bi li Andrej Plenković, kao i poljska Vlada, trebao otkazati kontroverznu Istanbulsku konvenciju?

Ovih dana pratimo vijesti da se poljska Vlada ozbiljno priprema za izlazak iz Istanbulske konvencije koju su usvojili 2015. godine. Ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro rekao je da je dokument Istanbulska konvencija, štetan za državu jer zahtijeva od škola da podučavaju djecu o rodnoj ideologiji. Dodao je da su reforme uvedene u zemlji posljednjih godina pružale dovoljnu zaštitu ženama od nasilja. Osim toga, rekao je da konvencija krši prava roditelja i sadrži elemente ideološke prirode. 
 
Hrvatska Vlada prevođena Andrejom Plenkovićem nasilno je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2018., iako su protiv toga ustali desetci tisuća hrvatskih građana (prosvjedi u Zagrebu i Splitu). Mimo volje naroda i značajnog dijela svoje vlastite stranke (17 HDZ-ovih saborskih zastupnika nije glasovalo za ratifikaciju u Hrvatskom saboru), Andrej Plenković je samovoljno progurao ovu konvenciju. 
 
Pa Andrej, sada je priliku da se iskupiš. Naloži ministru pravosuđa Ivanu Malenici da pokrene proces otkazivanja Istanbulske konvencije i da se zaštita žena i obitelji od nasilja regulira preko hrvatskih zakona i nacionalnih strategija, bez međunarodnog uplitanja i nametanja rodne ideologije.

Ovu anketu pokreće Udruga i Zaklada Vigilare. Obavještavamo Vas da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati u svrhu promicanja ove molbe, kao i statutarnih aktivnosti inicijatora: Udruge i Zaklade Vigilare, Ul. Janka Grahora 4, 10000 Zagreb. Davanje podataka je dobrovoljno. Imate pravo na pristup i ispravak svojih podataka. Ako ne želite da inicijator obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu provođenja statutarnih aktivnosti, molimo da nas o tome obavijestite pisanim putem na adrese: 
ured@vigilare.org i ured@vigilare.hr